Ons kantoor

 

Keulers & partners advocaten is gevestigd in een fraai en markant pand, gelegen in het hart van Beek aan de Maastrichterlaan 9 met optimale bereikbaarheid. Het pand is gebouwd in 1916 en is sinds 1970 in gebruik als advocatenkantoor. Het kantoor is per auto en openbaar vervoer uitstekend bereikbaar en beschikt over een grote eigen parkeerplaats aan de achterzijde van het kantoorpand.

Aan het kantoor zijn zeven advocaten verbonden. Onze advocaten worden ondersteund door drie secretarieel medewerkers. 

 

Algemene informatie over ons kantoor en klachtenregeling

 

Keulers & partners advocaten is een kostenmaatschap waarin wordt deelgenomen door de afzonderlijke advocaten die binnen die maatschap voor eigen rekening en risico werken. Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 14118 778.

Voor ieder dossier heeft u een vaste advocaat. Het kan echter voorkomen dat ook één van de andere advocaten u (tijdelijk) bijstaat, maar dat wordt tevoren met u besproken. Op deze website vindt u de rechtsgebieden waarin iedere advocaat werkzaam is.

Tijdens vakanties of ziekte van uw advocaat wordt uw zaak waargenomen door een andere advocaat. In dat geval verneemt u welke advocaat uw zaak waarneemt.

Uw eigen advocaat is en blijft eindverantwoordelijk voor de behandeling van uw zaak.

Door ons kantoor wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens en voor zover de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak op een uitkering geeft.

Met betrekking tot klachten neemt ons kantoor deel aan de klachten- en geschillenregeling advocatuur. Kort samengevat bestaat die klachten- en geschillenregeling uit een interne
klachtenprocedure binnen ons kantoor. Leidt de interne klachtenprocedure niet tot een oplossing dan komt de Geschillencommissie advocatuur aan bod. Mocht u klachten hebben, dan krijgt u van ons het intern geldende kantoorklachtenreglement alsmede alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de Geschillencommissie.